• Inspiration

    Den tjocka och den smalare

    När man gör större förändringar i sitt liv kommer det synpunkter från alla håll, väntade och oväntade. Alla positiva hejjarrop gör att man orkar något lite mer. När någon man inte känner så…