• Inspiration

    Stickbloggen är död!

    I en efterlysning av stickbloggar fick jag sex svar. Även om Fantastick.se har 3000 besök i månaden konstaterar jag att stickbloggen som jag känner den – är död. Vad hände med stickbloggen och var har vi tagit vägen med vår kreativitet och lusten att berätta för andra vad vi gör? Bloggen föddes under senare delen av 90-talet. Från ordet web-logg blev det blogg. Möjligheten öppnade sig, vem som helst kunde publicera sig på nätet på ett enkelt sätt. så kallade bloggplattformar som WordPress, Blogger med flera poppade upp och var och varannan person hade en blogg. Det skapades blogg-ringar eller webb-ringar. Blogginläggen fylldes av kommentarer som ledde till nya bloggar…