• Gotland

    Östergarnsholm

    Jag fick en naturupplevelse utöver det vanliga. Via min vän Britt på Facebook fick vi kontakt med en kille som kunde köra ut oss till den lilla ö som ligger utanför Herrvik på Gotland, Östergarnsholm. Det blåste för hårt så Björn, skepparen, kunde inte lägga till vid den norra delen av ön utan lämnade oss vid den södra. Det tror jag är nyckeln till att denna utflykt kommer att bo i mig och värma mig under vintern. Vi fick gå över hela ön, 2 km, för att komma till den grotta på norra delen som egentligen var målet för utflykten… men så vackert det var. Som att hamna på stäppen,…