Rensa i röran

Planerar kvällen

Mellan två möten rafsade jag ner vad som ska hinnas med idag.
Listor gör jag varje dag. Riktig bra minneskrokar!

En kommentar