#blogg100

Kommunikation: PUNK

Gullers bjöd in till frukostseminarium på temat Framtidens kommunikation. Talare och spanare var Jesper Falkheimer. Med hashtaggen #ggfrukost twittrade jag löpande under föredraget och här kommer en sammanfattning av det twittret.

Annika Sjöberg, vd Gullers, inledde med att utvecklingen går väldigt fort. För fem år sedan hade hon en liten blå Nokia telefon och nu hamnar det mesta i telefonen – vad händer om fem år.

Spaningen handlade om samhällstendenser, utveckling av kommunikationsbranschen och en undersökning som gjorts bland kommunikatörer i Europa.

Samhällstendenser
1.Ökad osäkerhet i samhället– vi vet mer och måste välja mer. Kommunikationsprocessen blir viktigare
2. Ökad rörlighet – Vi reser mer, rör oss på värdeskalan dvs vi kanske inte röstar likadant som vi gjorde för 15 år sedan. Vi byter jobb, skolor, pensionsförsäkringar, bostad etc etc.
3. Ökad internationalisering – vissa värnar det men det innebär också konflikter globalt / nationellt
4. Individualisering – målgruppstänket är ute. Nu gäller Individen. Involvera varje individ dividualisering (!) – alla ska dela allt!
5. Marknad -kommunikation – Hr  kommer att behöva jobba mer och mer tillsammans.
6. Kommunikatören måste fråga sig vad denär bäst på! Intern kommunikation, lobbyverksamhet, design, varumärke, webb – specialisering krävs i framtiden. Ingen kan göra allt!
7.Strategitänket kommer att utvecklas. Vi bör gå från planerad kommunikation till strategisk kommunikation Det måste blie en dragning åt management – vilket gör att vi får vara delaktiga i beslut.
8. Ökad politisk konsumtion – från CSR till hållbarhet

Nyckelbegrepp för framtidens kommunikatörer
Co-production. Vi använder oss av de tilltänkta intressenterna för att producera vår kommunikation. Ett exempel är  nallefabriken utanför Tivoli iKöpenhamn http://www.buildabear.se/

För att lyckas behöver vi bli mer punkiga menar Jesper och myntar uttrycket Kommunikativ punk. Etiska frågor blir viktigare. Som kommunikatör måste man stå för sina värderingar. Bli kaxigare, öka kreativiteten och vara den som ser sakernas tillstånd.

Den europeiska undersökningen  visar att en av de största utmaningarna är att koppla sociala medier till verksamhetens strategier, att man vill att kommunikatören ska vara en “coach” och utbilda organisationen, kvinnor ges ett svagare ledningsmandat och att det är managementkunskaper som saknas för kommunikatören.

Twitterflödet #ggfrukost hittar du här

2 kommentarer