Vacker lund

2013-06-08 08.22.48

På min morgonrunda runt Stene Brun, ett par kilometer runt min mammas gård finns denna vackra björklund.
Någon har planterat björkar i raka rader och ljuset, grönskan och färgerna gör mig lugn.
Bodde jag här skulle jag behöva gå förbi denna lund och insupa lugnet.

Comments are closed.